Tekniska data

Smältning

Smältvolym

Smältvolym (ml)

Volym smält is efter 20 minuter vid -9°C

Jämfört med samma mängd av annan produkt för is- och snösmältning

Smältvolym (ml)

Hastighet

Ispenetration

Ispenetration (mm)

Genomträngning av ett islager efter 20 minuter vid -9°C

Jämfört med samma mängd av annan produkt

Ispenetration (mm)

Värme

Termisk effekt

Temperaturökning (°C)

Temperaturökning vid tillsats av 1 kg produkt till 8 l vatten

Ispenetration (mm)

Rekommendationer 

Var När Rekommendation Varför Dosering
Under 0°C CC road® 77% flingor Flingor är praktiska och lätta att använda 15g/m2– 50g/m2
Hårt lager is och snö där NaCl inte räcker till CC road® 77% flingor CC road® flingor tränger igenom isen ner till vägytan, vilket underlättar mekanisk borttagning 15g/m2– 50g/m2
Temperaturer under -10°C (ner till -25°C) CC road® 77% flingor eller 34% lösning CC road® har den lägsta fryspunkten av alla produkter för halkbekämpning Flingor 15g/m2– 30g/m2

Lösning 30g/m2– 45g/m2

Enbart torr NaCl är otillräckligt för att avlägsna is/snö Kombinera torr NaCl (2/3) med CC road® (1/3), antingen 77% flingor eller 34% lösning Den höga prestandan hos CC road® förbättrar effektiviteten hos NaCl 20g/m2– 50g/m2
Förebyggande och avhjälpande under 0° när NaCl inte är tillräckligt effektivt CC road® 34% lösning CC road® har högre densitet än NaCl lösning. CC road® är tyngre och ”klistrar fast” vid vägen Se tabell nedan
       
  Nederbörd
Temperatur Låg Mellan Stor
0 till -7°C 5g/m2 15g/m2 25g/m2
-7°C till -10°C 10g/m2 20g/m2 40g/m2
under -10°C 20g/m2 30g/m2 50g/m2
 

Städer, gångbanor, parkeringsplatser, trottoarer

Motorvägar, landsvägar, gator

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Kontakta Sven Meijer, specialist på halkbekämpning.
042-453 27 77
smeijer@tetrachemicals.com