Det effektiva valet – både vad gäller prestanda och ekonomi

CC road® kännetecknas av hög verkningsgrad och kostnadseffektivitet. Dess utmärkta egenskaper inom smältning, snabba verkan och effektivitet vid mycket låga temperaturer samt enkla användning gör CC road® till det ledande varumärket.

CC road® kräver lägre dosering och har en förmåga att samverka med mindre effektiva salter för att på så sätt utöka användningsområdet för dessa. Detta bidrar till kostnadseffektiva lösningar för användarna.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Kontakta Sven Meijer, specialist på halkbekämpning.
042-453 27 77
smeijer@tetrachemicals.com